ENTREPENØR - MASKINSTATION

TOTALENTREPRISER
   EntreprenørarbejdeTotalentrepriserNaturgenopretningSalg af materialerLandbrugsarbejdeModtagerstationKontakt
 
     
      Udlejning vibration-måleudstyr.      Kørerplader.       Mobilkran 90 ton/m

Udlejning, opsætning og dataopsamling i den aftalte periode

Køreplader udlejes 3 x 2 m  

Gennem de seneste år har fokus på miljøforhold under bygge- og anlægsarbejder været stærkt stigende. Vibrationsniveauet er her en ofte anvendt kontrolparameter, hvor kontrolmåling typisk foretages på udvalgte, nærliggende nabobygværker.


Vibrationsmålinger udføres for at bestemme den aktuelle vibrationspåvirkning og løbende sammenholde den med en vejledende/aktuel grænseværdi og endeligt at dokumentere den i en afsluttende målerapport. Rapporten indgår typisk i dokumentationen af projektets kvalitetssikring. Endvidere kan målingerne anvendes til nærmere tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer på byggepladsen.

Måleudstyr monteres på de udvalgte nabobygværkers fundament eller 5-10 cm over lokalt terrænniveau og gerne mindst 1-2 m fra bygværkets hjørner. Montagen af dataloggerens transducer foretages på særlige beslag, som med ejers eller bygningsansvarliges tilladelse fastgøres med skruer via indborede slagankre.

Udførelse af vibrationsmålinger:
Forud for en vibrationsmåleopgave bør der som hovedregel foretages en besigtigelse og evt. fotoregistrering af omkringliggende nabobygningers almene tilstand, herunder konstatering af sætningsskader og funderingsforhold. Ud fra denne besigtigelse, evt. suppleret med en særskilt risikoanalyse, udvælges målelokalitet(er) og aktuelle grænseværdi(er) for vibrationsmålingernes gennemførelse.

Måleudstyr monteres på de udvalgte nabobygværkers fundament eller 5-10 cm over lokalt terrænniveau og gerne mindst 1-2 m fra bygværkets hjørner. Montagen af dataloggerens transducer foretages på særlige beslag, som med ejers eller bygningsansvarliges tilladelse fastgøres med skruer via indborede slagankre.

Vibrationsmålingerne kan herefter igangsættes, og i den forbindelse tilbyder Benno Gosvig følgende ydelser:

Udlejning, opsætning og dataopsamling i den aftalte periode.
Overvågede vibrationsmålinger, hvor:
Den fast fastlagte grænse overskrides sendes der en sms op til 10 personer.

Der opsamles data for udskrift til rapport mm.
Der måles udsving ( Peak ) vandret og lodret samt Hz

Her vises udlægning for kørsel med tunge maskiner over blødt eng.
Vi klare alt det praktiske transport udlægning mm.

Mobilkran 90 ton/m

90 ton/m
Udlejning med uddannet kranfører 90 ton/m 26m arm.


Her i arbejde på 7 etages ejendom i Esbjerg

 
     

Vi ønsker at fremstå som en seriøs og kvalitetsbevidst entreprenør og maskinstation.

 Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig!
Benno Gosvig, Borrisvej 27, Borris, 6900 Skjern. Tlf.:9736 6155 Fax.: 9736 6655 Mobil.: 2121 9088