EntreprenørarbejdeTotalentrepriserNaturgenopretningSalg af materialerLandbrugsarbejdeModtagerstationKontakt
 

Natur og vandløbsvedligehold, grundvandssænkning og naturgenopretning er en af vores specialer.Volvo 24 m. long reach gravemaskine.

Oprensning af anlæg, søer, moser, voldgrave, park-søer, kanaler, regnvandsbassiner og slam-beder.
Hvis bunden ikke kan bære har vi 1200 køreplade klar til at lægge ud.

   
Oprensning af fiskesø  Med brede bælter kan vi stort set køre over alt.  
   
Opbænkning af overskudsjord / sand i baggrund.   Uddybning af indsejling ved Hemmet havn. 
Anlægning af fiskesø. Stryg i forbindelse med nedlæggelse af dambrug.
Nyt fiske sø hvor der før var dambrugsbassiner.  
Stibro i Varde kommune 2012  

Billeder fra sti forløb gennem Billund Skulpturpark 2011 med broer granitkvadre og granitplinter.
 
     


 
     


 
     
 
     

Her under:
Øverst til venstre genopretning af sø gravemaskine med ekstra lang arm. Til højre to pumper med tilsluttet sugespidser for grundvandssænkning medens arbejdet foretages. De to nederste billeder er etablering at overfladevandssø i forbindelse med et boligområde.
 

 Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig!
Benno Gosvig, Borrisvej 27, Borris, 6900 Skjern. Tlf.:9736 6155 Fax.: 9736 6655 Mobil.: 2121 9088