EntreprenørarbejdeTotalentrepriserNaturgenopretningSalg af materialerLandbrugsarbejdeModtagerstationKontakt
 


Tømning af bundfældningstanke.

  

Herover en typisk tanktømning hvor KSA bilen holder ude på vejen, og slangen trækkes ind til tanken i dette tilfælde er tankdækslet over 50 kg.
som skal udskiftes med en som vejer 30 kg. eller derunder, vi skifter den gerne for dig, se her under.

      Typiske spørgsmål ses her under.

Spørgsmål Svar  
         
0. Udført uden bemærkninger. 0 Alt er ok fra vores side, men kan godt medfører spørgsmål nr. 1. her under.  
         
1. Tanke er ikke tom, selv om der er en seddel i postkassen om at den er tømt.

.1

Det er således at man først suger det faste lag i toppen, dernæst går vi til bunden, og suger bundfaldet op til minimum 10 cm. rest. Nu er tanken tom, det opsugede slam bliver nu frafileret vandet som pumpes tilbage til bundfældningstanken igen til max 15 cm. under udløbet.

Simon Moos Maskinfabrik A/S har lagt en lille film ud på Youtube som viser arbejdets gang. http://www.youtube.com/watch?v=hp-LFprTfU8

 
         
2. Forgæves. 2. Vi kan ikke finde tanken. Grav den fri og mærke den med et flag eller lignende.
Er den gemt under terrasse, afmærk den
Er den tilsluttet det lokale kloaknet! Kontakt da Din Forsyning
Telefon: 7474 7474
         
3. Dæksel vejer over 50 kg. 3. Du bør skifte dækslet inden næste besøg.
Vi kan skifte den for dig. Se: Prisliste.
 
         
4. Dæksel defekt/spærret. 4. Skal gøres tilgængeligt inden næste besøg.
Ring eventuelt og aftal hjælp fra vor side. 9736 6155
Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken.
 
         
5. Tank defekt – bund/skilleplade. 5. Bør ordnes inden der sker følgeskade i afløb.
         
6. Vand løber retur fra udløbsrør. 6 Sivebrønd eller dræn utilstrækkeligt. Kan være fordi grundvandet står meget højt, eller følgeskader fra defekt tank eller t-stykke. 
         
7. Genstand i tanken – kan ikke tømmes helt. 7. Normalt genstande fra defekt tank og bør tilses.  
         
8. Træer i indkørsel skal beskæres før tømning. 8

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken. Beplantning langs vejarealer, skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4,0 m over vejbanens arealer, se figur.

 
         
9. Buske omkring tanken skal beskæres før tømning. 9. Det bedste er at grave dem op, i en afstand på mindst 80 cm omkring låget.  
         

Link Din Forsyning: http://dinforsyning.dk/

Vi ønsker at fremstå som en seriøs og kvalitetsbevidst entreprenør og maskinstation.
Benno Gosvig, Borrisvej 27, Borris, 6900 Skjern. Tlf.:9736 6155 Fax.: 9736 6655 Mobil.: 2121 9088