EntreprenørarbejdeTotalentrepriserNaturgenopretningSalg af materialerLandbrugsarbejdeNye opgaverKontakt
 


Specialist i nedbrydning og sanering.
Vi udfører screening og kortlægning af byggeaffald, så som PCB, Bly og asbest mm.

     Entreprenørarbejde      Udlejning      Totalentrepriser     Landbrugsarbejde
 • Byggemodning
 • Udstykning
 • Kloakering
 • Kloakspuling
 • Grundvandssænkning
 • Stuk svejsning
 • Sokkelstøbning mm.
 • Diamant boring / skæring
 • Nedrivning
 • Asbestsanering
 • PCB Sanering
 • Vej og anlægsarbejde

Grader

 • Asfaltering af veje / pladser
 • Laser grader
 • Snerydning salt / grus
 • Køresiloer til græs / majs
 • Knusning af beton mm.

 

 

 • Vibrationsmåling på bygninger.
 • Køreplader udlejes 3 x 2 m
 • Mobil kran 90 ton 26m arm.

 • Industrihaller
 • Ridehaller
 • Maskinhuse
 • Staldbygninger
 • Egen tegnestue
  Ingeniør beregninger

 • Tankforsuring
 • Gylle - Slanger / Nedfælding
 • Gylletransport
 • Slamtransport
 • Græsensilering:
 • Skårlægning  9 – 12 m 
 • Spredning / Sammenrivning
 • Rundballepresning og wrapning  
 • Snitning med opsamlervogn  
 • Snitning med selvkørende finsnittere
  frakørsel med hitkrog
 • Sammenkørning med gummiged eller silosvans.

 • Ensileringsmiddel tilbydes
 • Gyllenedfældning med 16 mtr.
  græsnedfælder 
 • Halmpresning
 • Markvandingsanlæg
 • Spuling af dræn
 • Kloaksprinkleranlæg
 • Majssåning
 • Majsensilering


Gylle transport - Udlægning.
Se mere på landbrugsarbejde

    

Vi har indgået kontrakt med Varde Forsyning på tømning af bundfældningstanke fra år 2013  til 2018.
Her kan du klikker for at få de mest almindelige spørgsmål belyst, og priser på letvægtsdæksler.

Læs mere.
     Modtagerstation      Salg af materialer     Naturgenopretning
 • Beton / tegl
 • Sten
 • Asfalt
 • Jord
 • Jordsortering
 • Affaldssortering
 • Sand
 • Grus
 • Sten
 • Knust beton / tegl / asfalt
 • Byggematerialer
 • Kloakgods
 • Nedrivningsmaterialer
 • Vandløbsvedligehold
 • Oprensning af søer.
 • Etablering af nye vandhuller
 • Veje og stier i vådområder

 


Vi ønsker at fremstå som en seriøs og kvalitetsbevidst entreprenør og maskinstation.

 Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig!
Benno Gosvig, Borrisvej 27, Borris, 6900 Skjern. Tlf.:9736 6155 Fax.: 9736 6655 Mobil.: 2121 9088