ENTREPENØR - MASKINSTATION

TOTALENTREPRISER
   EntreprenørarbejdeTotalentrepriserNaturgenopretningSalg af materialerLandbrugsarbejdeModtagerstationKontakt
 

Majshøsten 2015 er nu skudt igang.

NYT NYTNYT fugt og udbyttemålere påmonteret begge snittere.

   

New Holland FR 9060
10 rækker majsbord
Snitlængde op til 35 mm
Udstyr til ensilerinsmiddel
Fugt og udbyttemåler

New Holland FR 9060
10 rækker majsbord
Snitlængde op til 22 mm
Udstyr til ensilerinsmiddel
Fugt og udbyttemåler

     Entreprenørarbejde      Udlejning      Totalentrepriser     Landbrugsarbejde
 • Byggemodning
 • Udstykning
 • Kloakering
 • Kloakspuling
 • Grundvandssænkning
 • Stuk svejsning
 • Sokkelstøbning mm.
 • Diamant boring / skæring
 • Nedrivning
 • Asbestsanering
 • PCB Sanering
 • Vej og anlægsarbejde

 • Asfaltering af veje / pladser
 • Laser grader
 • Snerydning salt / grus
 • Køresiloer til græs / majs
 • Knusning af beton mm.

 

 

 • Vibrationsmåling på bygninger.
 • Køreplader udlejes 3 x 2 m
 • Mobil kran 90 ton 26m arm.
Medarbejder søges til entreprenørafdelingen.

Tømrer

Ufaglærte

Benno Gosvig

21 21
90 88
 • Industrihaller
 • Ridehaller
 • Maskinhuse
 • Staldbygninger
 • Egen tegnestue
  Ingeniør beregninger

 • Tankforsuring
 • Gylle - Slanger / Nedfælding
 • Gylletransport
 • Slamtransport
 • Græsensilering:
 • Skårlægning  9 – 12 m 
 • Spredning / Sammenrivning
 • Rundballepresning og wrapning  
 • Snitning med opsamlervogn  
 • Snitning med selvkørende finsnittere
  frakørsel med hitkrog
 • Sammenkørning med gummiged eller silosvans.

 • Ensileringsmiddel tilbydes
 • Gyllenedfældning med 16 mtr.
  græsnedfælder 
 • Halmpresning
 • Markvandingsanlæg
 • Spuling af dræn
 • Kloaksprinkleranlæg
 • Majssåning
 • Majsensilering


Gylle transport - Udlægning.
Se mere på landbrugsarbejde

    

Vi har indgået kontrakt med Varde Forsyning på tømning af bundfældningstanke fra år 2013  til 2018.
Her kan du klikker for at få de mest almindelige spørgsmål belyst, og priser på letvægtsdæksler.

Læs mere.
     Modtagerstation      Salg af materialer     Naturgenopretning
 • Beton / tegl
 • Sten
 • Asfalt
 • Jord
 • Jordsortering
 • Affaldssortering
 • Sand
 • Grus
 • Sten
 • Knust beton / tegl / asfalt
 • Byggematerialer
 • Kloakgods
 • Nedrivningsmaterialer
 • Vandløbsvedligehold
 • Oprensning af søer.
 • Etablering af nye vandhuller
 • Veje og stier i vådområder

 


Vi ønsker at fremstå som en seriøs og kvalitetsbevidst entreprenør og maskinstation.

 Ring til os og hør hvad vi kan gøre for dig!
Benno Gosvig Entreprenør-Maskinstation, Borrisvej 27, Borris, 6900 Skjern. Tlf.:9736 6155 Fax.: 9736 6655 Mobil.: 2121 9088